“Meet the Professor” with Petra de Jongh and Eelco Vogt


(Professor Petra de Jongh (links) met groep 8 van de Daltonschool in Rijnsweerd. Foto door Jade Heister).

Op 29 maart, bezochten Petra de Jongh en Eelco Vogt ieder een basisschool in Utrecht om met kinderen te praten over hun onderzoek en wat er “achter de schermen” van de universiteit gebeurd.

Op woensdagochtend 29 maart 2017 fietsten 142 professoren van de Universiteit Utrecht weer naar de basisscholen in Utrecht, Houten, Nieuwegein en IJsselstein.

De leerlingen van groep 6, 7 of 8 kregen als voorbereiding een gouden envelop met daarin een aantal hints over de professor die hun zou komen bezoeken. Het beeld dat de kinderen hadden was verrassend, omdat het vaak niet overeen kwam met de werkelijkheid. Dat maakte het bezoek extra spannend en interessant –zowel voor de kinderen als voor de hoogleraren.

Petra de Jongh bezocht groep 8 van de Daltonschool in Rijnsweerd
Eerder die ochtend gaf Petra de Jongh een interview over “Meet the Professor” op BNR. Hierin sprak ze over het initiatief van het evenement en hoe ze zichzelf had voorbereid op haar ontmoeting met de kinderen. Ook viel het haar op dat kinderen zich een scheikunde professor voorstelden als een man in een laboratorium met ontploffende en brandende, gekleurde vloeistoffen: goed om het beeld bij te stellen. Petra de Jongh werd ondersteund en vergezeld door Jade Heister, Master studente Communicatie aan de UU.

Eelco Vogt bezocht de groepen, 6, 7 en 8 van de Delteyk school in Werkhoven
Hij sprak met ze, over hoe je van olie brandstof maakt en hoe katalysatoren daarbij helpen. Eelco Vogt had als voorbeeld het olievat meegenomen, dat Bert Weckhuysen heeft gebruikt in zijn colleges in  de Universiteit van Nederland. Aan de hand hiervan kon hij laten zien hoeveel olie we met zijn allen gebruiken, en waarom zoveel olie moet worden omgezet.

Professor Eelco Vogt met de leerlingen van de Delteyk school in Werkhoven.

Meer informatie:
– Aankondiging van “Meet the Professor” op de website van de Universiteit van Utrecht